Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:01
-00:30:48
+00:35:05
8289 1875
424 / 498
-00:24:17
+00:31:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii