Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:54
-00:33:55
+00:31:58
7410 5949
143 / 202
-00:18:04
+00:25:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii