Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:35
-00:29:14
+00:36:39
8625 6564
89 / 100
-00:14:55
+00:29:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii