Biegnij Warszawo
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:12
-00:48:33
+00:31:26
4456 3929
150 / 237
-00:25:02
+00:28:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii