Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:09
-00:44:36
+00:35:23
5327 4471
187 / 246
-00:22:35
+00:24:35
01:00:21
-00:47:54
+00:30:28
3981 3463
146 / 218
-00:37:05
+00:23:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii