Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:49
-00:51:26
+00:26:56
2990 305
129 / 260
-00:40:37
+00:21:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii