Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:56
-00:20:53
+00:45:00
9528 2616
488 / 498
-00:14:22
+00:41:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii