Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:33
-00:17:16
+00:48:37
9660 2691
494 / 498
-00:10:45
+00:45:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii