Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:27
-00:48:27
+00:32:29
6402 1630
287 / 388
-00:25:26
+00:24:57
00:54:54
-00:40:55
+00:24:58
4543 465
235 / 498
-00:34:24
+00:21:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii