Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:37
-00:27:12
+00:38:41
8972 2266
459 / 498
-00:20:41
+00:35:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii