Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:36:19
-00:59:30
+00:06:23
49 47
2 / 144
-00:45:17
+00:03:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii