Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:28
-00:35:21
+00:30:32
6905 5665
202 / 261
-00:21:20
+00:26:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii