Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:01
-00:34:48
+00:31:05
7121 1341
72 / 100
-00:20:29
+00:23:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii