Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:59
-00:34:50
+00:31:03
7113 1337
61 / 94
-00:34:50
+00:23:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii