Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:46
-00:49:08
+00:31:48
6206 1533
265 / 394
-00:29:53
+00:23:11
01:11:40
-00:35:05
+00:42:11
11056 3621
507 / 549
-00:15:49
+00:34:57
01:08:06
-00:27:43
+00:38:10
8905 2219
361 / 395
-00:17:55
+00:36:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii