Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:37:03
-00:58:46
+00:07:07
61 56
4 / 191
-00:41:15
+00:02:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii