Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:41
-00:18:08
+00:47:45
9630 2672
93 / 93
+00:41:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii