Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:07
-00:41:42
+00:24:11
4157 3775
32 / 94
-00:41:42
+00:17:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii