Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:37:34
-01:09:11
+00:08:05
54 51
3 / 541
-01:02:39
+00:03:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii