Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:10
-01:08:24
+00:08:33
55 50
3 / 139
-00:50:13
+00:01:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii