Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:36:27
-01:10:07
+00:06:50
31 29
3 / 221
-00:51:06
+00:00:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii