Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:55
-00:27:50
+00:52:09
6877 1624
90 / 93
-00:12:55
+00:41:50
01:17:19
-00:30:56
+00:47:26
6247 1421
99 / 104
-00:17:43
+00:36:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii