Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:36:15
-01:10:19
+00:06:38
25 24
1 / 139
-00:52:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii