Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:24
-01:08:10
+00:08:47
64 59
1 / 136
-00:49:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii