Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:53
-00:35:55
+00:32:59
5058 1440
K40 : 358
219 / 269
-00:18:16
+00:25:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii