Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:48
-00:47:57
+00:32:02
4612 585
140 / 197
-00:43:33
+00:25:20
00:58:56
-00:49:19
+00:29:03
3584 421
135 / 256
-00:49:19
+00:21:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii