Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:02
-00:44:13
+00:34:09
4711 3973
195 / 260
-00:33:24
+00:29:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii