Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:46
-00:56:08
+00:24:48
3527 3060
34 / 99
-00:29:06
+00:24:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii