Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:01
-00:45:33
+00:31:24
5722 844
172 / 247
-00:22:56
+00:27:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii