Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:21
-00:39:33
+00:41:23
8218 5500
117 / 126
-00:15:33
+00:33:08
01:08:47
-00:37:47
+00:39:10
7483 5851
117 / 136
-00:28:35
+00:27:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii