Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:37:55
-01:08:39
+00:08:18
47 43
4 / 352
-01:00:54
+00:04:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii