Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:56
-01:07:38
+00:09:19
88 82
2 / 140
-00:40:47
+00:01:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii