Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:15
-00:45:19
+00:31:38
5785 4912
248 / 316
-00:29:46
+00:26:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii