Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:53:17
-00:53:17
+00:23:40
2963 210
132 / 316
-00:37:44
+00:18:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii