Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:47
-01:07:47
+00:09:10
80 74
2 / 202
-00:46:04
+00:00:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii