Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:04
-01:08:30
+00:08:27
52 48
1 / 202
-00:46:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii