Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:41
-00:36:13
+00:44:43
8503 2905
340 / 356
-00:08:29
+00:37:53
01:09:51
-00:36:54
+00:40:22
10722 3419
392 / 446
-00:36:53
+00:33:12
01:17:30
-00:29:04
+00:47:53
8253 2045
306 / 306
+00:38:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii