Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:39:05
-01:07:29
+00:09:28
94 87
3 / 360
-00:50:08
+00:05:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii