Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:47
-00:41:47
+00:35:10
6695 1248
279 / 348
-00:24:22
+00:27:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii