Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:34:29
-01:12:05
+00:04:52
14 14
1 / 316
-00:56:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii