Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:39:23
-01:08:52
+00:09:30
49 45
1 / 88
-00:45:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii