Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:54
-01:07:40
+00:09:17
85 79
4 / 139
-00:49:29
+00:02:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii