Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:20
-01:13:14
+00:03:43
7 7
1 / 352
-01:05:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii