Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:29
-00:46:05
+00:30:52
5555 4772
240 / 316
-00:30:32
+00:26:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii