Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:29
-00:41:25
+00:39:31
7978 2567
33 / 38
-00:12:19
+00:27:34
01:07:20
-00:39:25
+00:37:51
10173 3066
40 / 49
-00:12:08
+00:25:20
01:10:41
-00:25:08
+00:40:45
9219 2420
42 / 46
-00:03:40
+00:26:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii