Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:26:06
-00:18:04
+00:55:46
8568 5554
M30 : 2406
389 / 389
+00:48:15
01:02:12
-00:44:22
+00:32:35
6022 5065
249 / 348
-00:26:57
+00:24:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii