Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:26:04
-00:18:06
+00:55:44
8566 3013
K20 : 965
77 / 80
-00:05:33
+00:46:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii