Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:48
-00:43:46
+00:33:11
6196 5171
73 / 107
-00:31:45
+00:24:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii