Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:42
-00:41:07
+00:24:46
4437 3995
225 / 498
-00:34:36
+00:21:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii