Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:17
-00:37:17
+00:39:40
7569 5898
44 / 53
-00:18:22
+00:30:40
00:42:14
-01:06:31
+00:13:28
200 189
3 / 54
-00:38:39
+00:02:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii